Guest

Kirjoitit: "Keskeinen kysymys onkin, miksi kohdennustyökalun antama potentiaalinen kattavuus ja Facebookin itse ilmoittama luku kuukausittain aktiivisten käyttäjien määrästä näyttävät eroavan muutamalla prosentilla."

Koska ne eivät ole _tarkkoja_ lukemia. Facebook ilmoittaa luvut tuhansiin (jos luku yli 10 t.) ja satoihin (jos luku alle 10 t.) pyöristettyinä. Kuitenkin todettu 3-4 %:in virhemarginaali on todella hyvä: samaa luokkaa kuin useimmissa kyselytutkimuksissa.

Edellleen väitteesi Facebookin mainostyökalun lukujen luotettavuuden heittelystä Suomen kohdalla on perustelematon. Pikemminkin niiden kehitys on ollut tasaista, kun olen seurannut lukemia vuodesta 2011 lähtien. Tämän kertaista isoa muutosta tukee useat lähteet kuten olen tuonut esiin.

Ylen Taloustutkimuksen teettämässä kyselyssä ei tosiaan kysytty käyttöä per kuukausi. Kysymyksessä tarkoitettiin sosiaalisen median käytöllä seuraavaa (lainaus Ylen uutisen lopusta): "Sosiaalisen median käytöllä tarkoitettiin, että käyttäjällä on oma profiili ja hän tuottaa, jakaa tai kommentoi sisältöä ainakin joskus."

Tuollainen kysymysmuoto ei ole ihanteellinen, koska a) joku vastaa kieltävästi, vaikka kävisi Facebookissa useitakin kertoja päivässä/viikossa/kuukaudessa, vaikka ei itse tuota mitään (kuten tiedämme tällaisia käyttäjiä on huomattava osa), ja b) joku vastaa myöntävästi, vaikka kävisi vain muutaman kerran vuodessa julkaisemassa jotain, mutta useimpina kuukausina ei kävisi palvelussa lainkaan (näitäkin on varmasti paljon).

Sen sijaan Reuters Instituutin kyselyssä (tammi-helmi 2018), johon yllä viittasin, kysyttiin Facebookin käyttöä edellisen viikon aikana. Siinä saatiin tulokseksi 71 % yli 18-vuotiaista suomalaisista, mikä tarkoittaa myöskin 3,2 miljoonaa käyttäjää. Siihen kun lisätään alle 18-vuotiaat käyttäjät, saadaan luvuksi 3,3-3,4 miljoonaa käyttäjää. Kyselyn teki YouGov.

Reuters Instituutin tutkimuksen Suomen maaraportin (tekijä: Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, vastaava tutkija Esa Reunanen) sivulta 37 voi katsoa myös pidempää kehitystrendiä, johon em. tulokset asettuvat tasaisena jatkumona: https://tampub.uta.fi/bitst...

Kuukausikäyttäjämäärää ei tuosta Reuters Instituutin kyselystä voi arvioida, mutta siihen nähden Facebookin mainoskoneen huhtikuussa ilmoittamassa 3,2 miljoonassa oli jo ollut laskua ennen sitä. Tätä tukee myös DNA:n digibarometri, joka osoitti Facebookin kävijämäärän laskeneen Suomessa jo ennen huhtikuuta. Eli en suinkaan ollut ensimmäinen, joka kertoi Facebookin suomalaisten kävijämäärien laskusta.

Väitteesi, että Facebookin mainoskoneen huhtikuussa ilmoittama 3,2 miljoonaa suomalaiskäyttäjää/kk on jokin kummallinen tilastopoikkeama, ei siis saa tukea muista kyselyistä.

Jos haluat jatkaa väittelyä, minulla on vielä pari lähdettä, joiden läpikäyntiä en tähän vastaukseen ajan puutteen vuoksi sisällytä.

P.S. Facebookin kävijäämärän laskusta ei kannata sosiaalisen median konsulttien olla huolissaan. Aina tulee jotain tilalle. Pitää vain olla somen hermolla, eikä jäädä haikailemaan menneitä. Facebook on myös mukana kuvioissa vielä pitkään - onhan se edelleen ylivoimaisesti käytetyin somepalvelu Suomessa.